Cuộc thi của mọi thời đại -
Quyền chọn một triệu!

Every week $1,500 are distributed among several winners.
You can register for the next One Million Option contest right now by pressing the Registration button.
Tham gia
Download Trading Platform
Methods of deposit / withdrawal of funds
Trading in the browser
Loại tài khoản:
tài khoản demo
Đánh giá ban đầu:
1,000 điểm
Tần suất cuộc thi:
hàng tuần
Thời gian cuộc thi:
một tuần
Quỹ giải thưởng:
USD 1,500

Bảng danh sách thí sinh tham gia cuộc thi hàng tuần hiện tại Một Triệu Quyền chọn của InstaForex được trình bày dưới đây. Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi Một Triệu Quyền chọn tiếp theo bằng cách nhấn vào nút Đăng ký. Sau khi đăng ký tham gia, bí danh của bạn sẽ xuất hiện trong bảng danh sách thí sinh tham gia cuộc thi tiếp theo. Nếu bạn cần mở và đóng giá các công cụ giao dịch, xin hãy vào mục miễn phí của chúng tôi Hồ sơ báo giá. Trong trường hợp bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cuộc thi này hoặc các giải đấu InstaForex khác, bạn có thể gửi email đến Ban quản trị chiến dịch và cuộc thi với địa chỉ tournament@instaforex.com

Cuộc thi hiện tại đã bắt đầu, nó sẽ kết thúc vào . Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo sẽ diễn ra từ đến .* Việc đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo kết thúc 1 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.

*Cuộc thi được tổ chức vào thời điểm cuối

Thời gian đếm ngược của cuộc thi:

02
Days
01
Hours
43
Minutes

How to participate

Register for the contest

1

Get an initial rating of 1,000 points

2

Deal options on a trading instrument

3

Earn rating points for every profitable option

4

Win together with InstaForex

5

Free participation

The contest is weekly, from 00:10 Monday to 23:50 Friday

You can register for the next weekly contest all through the week preceding it. Registration finishes 1 (one) hour before the contest starts

The initial rating of every Participant is 1,000 points

The time set for opening and closing options is to be divisible by 10 minutes

The prize pool of each weekly contest amounts to $1,500

A participant is given 10 rating points for every profitable option

The contest results are summed up at 12:00 GMT+3 on Saturday

Registration
If you have any suggestions on how to improve our contests and campaigns, you can contact us via contest-ideas@instaforex.com.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch thực chưa? InstaTick Trader đang chờ đợi bạn!


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.